OSTEOPATHIE IN DE SPORT

Home Osteopathie Sport Links Forum Contact Folder Film

Copyright 2013© Adinda Helsen Osteopaat D.O. MRO. All Rights Reserved.

Osteopathie in het algemeen.

De grondlegger van de osteopathie is de Amerikaanse arts, Andrew Taylor Stil, die aan het einde van de negentiende eeuw de osteopathie heeft ontwikkeld.

Osteopathie is een manuele geneeswijze, waarbij gezocht wordt naar de oorzaak van klachten.

Een lichaam beweegt en functioneert als een eenheid, waarin alle verschillende systemen in evenwicht moeten zijn. Als een lichaam in balans is, kan een lichaam dit evenwicht zelf bewaren. Door bijvoorbeeld slechte voeding, een operatie, een ongeluk, een trauma of stress kan dit evenwicht zo verstoord raken, dat er hulp nodig is om het evenwicht te herstellen. De osteopaat zoekt de ontstane verstoringen en behandelt deze, waarna het lichaam d.m.v. het zelfgenezend vermogen kan herstellen.


Osteopathie:

• Behoort tot de manuele geneeswijzen, apparaten of medicijnen komen er niet aan te pas.

• Spreekt het zelfgenezend vermogen aan, dat ieder mens in zich heeft. Dat gaat d.m.v. behandelingen, waarbij de osteopaat alleen de handen gebruikt en waarmee hij de verloren gegane bewegingsmogelijkheden in het lichaam herstelt.

• Combineert goed met andere therapieën óf biedt juist een uitkomst waar deze te kort schieten.


Uitgangspunten van osteopathie zijn:

• Biologisch is de mens één geheel en alle afzonderlijke delen (systemen) beïnvloeden elkaar.

• Alles in het menselijk lichaam is beweeglijk, kan bewegen en moet bewegen.

• Het menselijk lichaam heeft een zelfgenezend vermogen, osteopathie activeert dit.


Een osteopaat onderzoekt het hele lichaam en gaat daar aan het werk waar hij/zij de oorzaak aantreft. Dat kan een ander deel van het lichaam zijn, dan waar de klacht optreedt, omdat hij in staat is te herkennen welke spieren, wervels, gewrichten, organen, bindweefsel of zenuwen minder beweeglijk zijn geworden. Tijdens de behandeling worden die delen van het lichaam behandelt die de klacht veroorzaken of die een andere structuur er toe brengen de klacht te veroorzaken.


Osteopathie in Nederland en België.

In Nederland behartigt de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) de belangen van de osteopathie.

Daarnaast is er een onafhankelijk Nederlands Register voor Osteopathie (NRO), welke zorgt voor de registratie van afgestudeerde osteopaten en tevens toezicht houdt op de (na)scholing en de praktijkvoering van de osteopaten. Als een osteopaat aan alle examenverplichtingen heeft voldaan en aan de door de NRO gestelde eisen voldoet, krijgt hij/zij de titel Osteopaat DO-MRO.


In België behartigt de GNRPO (Groepering, Nationaal en Representatief van de Professionele Osteopaten) de belangen van de osteopathie. Als een osteopaat DO effectief lid is van een door de GNRPO erkende beroepsvereniging en voldoet aan de criteria van het Charter van de GNRPO, kan hij/zij deel uitmaken van de GNRPO.